اهداف

پیوست یک شرکت پیشتاز ونیرومند در تازه ترین پیشرفت ها، ابداعات ونو آوری های تکنالوژی موبایل است که مقصد اصلی آن فراهم نمودن پیام های کوتاه کتبی توسط تیلفون های همراه به همه مشترکین می باشد. هدف اصلی پیوست از بکار گیری پیام های کوتاه کتبی که توسط پیشرفته ترین تکنالوژی و مصئون ترین سیستم بکارگرفته میشود همانا سهیم شدن معلومات واطلاعات جدید با هموطنان عزیر وگسترش آن درمیان همه مردم افغانستان می باشد. برای دستیابی به بالاترین کیفیت، پیوست به صورت فعالانه و پیشگیرانه توجه به ایجاد راه حل های موثر برای نیاز های متعدد در همه ابعاد وساحات مبذول داشته است تا شرکت ها و موسسات بازرگانی با مشتریان شان به صورت موثر تماس برقرارنمایند وبه سرعت رشد کنند وتوسعه یابند. درین راستا، ایجاد یک محیط سالم ومساعد برای گفتگوها وبحث های مفید، تغیرات وتحولات مثبت اجتماعی و شگوفایی اقتصادی افغانستان عالی ترین آرمان مارا تشکیل میدهد

خدمات

پیوست پیشنهادات سازنده و مشارکت مطلوب شما را خیر مقدم میگوید. پس لطفا" با ما به تماس شوید

آخرین اخبار و رویداد ها

  • شبکه ارتباطات همگانی پیوست به روز سه شنبه 25 سنبله  برابر با... >>>
  • به تاریخ 21 اکتوبر 2014 شبکه ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را... >>>
  • شبکه ارتباطات همگانی پیوست  بتاریخ چهارم ماه می 2015 با شرکت تجارتی... >>>