نظرسنجی پیوست

پبوست خدمات نظر سنجی عمومی را در اختیار کانال های تلویزیونی، رادیو ها، شرکت های تحقیقاتی و انستیوت های مطالعاتی و سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی  که با نظر سنجی ها و افکار عمومی سرو کار دارند،  می گذلرد. برخی از کانال های تلویزیونی و رادیو ها در حال حاضر از امکانات و خدمات نظر سنجی پیوست استفاده می نمایند.  نظرسنجی های پیوست این تلویزیون ها و رادیو ها را قادر خواهد ساخت  که بینندگان وشنوندگان خود را تشویق نمایند که در بحث های سالم شرکت نمایند و    در مورد مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظرات خود را ابراز نمایند.  برای به دست آوردن روند افکار عمومی در همه اطراف یک موضوع، بینندگان و شرکت کنندگان در بحث ها باید تشویق شوند که  در نظر سنجی اشتراک نمایند و با استفاده از تیلفون های  همراه نظریات خود را به شماره 729 پیوست ارسال نمایند. همچنین، کانال های تلویزیونی می توانند  با پیوست همدست شده  و مسابقات ذهنی و یا برنامه هایموسیقی خود را ترویج نموده و شهرت بیشتر بخشند و آراء عمومی مردم را در مورد نامزدهای خود بسیج نمایند

وسیعترین نظرسنجی سرتاسری انتخابات در افغانستان از طریق اس.ام.اس آغاز گردید

با کمتر از یکماه به فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، اهمیت اطمینان از روند باز دموکراتیک در سطوح مختلف جامعه و فراهم نمودن زمنیه ها برای آزادی بیان شهروندان افغان با استفاده از حقوق حراست شدهء شهروندان در قانون اساسی کشور، بیشتر محسوس میگردد.

پیوست در حال حاضر از طریق شبکهء اجتماعی اس.ام.اس و پلاتفورم ارتباطات همگانی خویش قابلیت دسترسی به بیشتر از یک میلیون و ششصد هزار شهروند را در شهر ها، ولایات و قرا و قصبات دور افتادهء کشور دارد.  پیوست بیشتر از سه سال بدینسو کانالی را برای شهروندان جهت تامین ارتباطات، تشریک نظریات و ارسال بیانات دربارهء موضوعات مهم و مطالب مورد علاقهء شان، مهیا نموده است.

پیوست برای انتخابات ۱۳۹۳ یک سلسلهء نظرسنجی های را در بین مشترکین خویش به راه انداخته است.  با پیشرفت تا روز انتخابات، پیوست با ارسال پیام کتبی یا اس.ام.اس سوالاتی را از شهروندان میپرسد که شامل،  آیا شما جهت رای دهی ثبت نام نموده اید؟ آیا شما فکر میکنید که محل تان جهت رای دهی امن است؟ آیا شما معلومات کافی در مورد ثبت نام برای رای دهی دریافت کرده اید؟ وغیره میباشد تا شهروندان تصمیم آگاهانهء که به چی کسی باید رای بدهند، را آگاهانه اتخاذ نمایند.  نتایج نظر سنجی بشمول معلومات آمار نفوس، جنسیت و اسم ولایات با رسانه ها و سایر ادارات و موسساتی که در عرصهء‌ انتخابات علاقه و فعالیت دارند، شریک ساخته خواهد شد.

پیوست قبلا نیز ارایهء خدمات نظر سنجی از طریق اس.ام.اس را به سکتور های دولتی و خصوصی  از طریق گروپ های پیوست فراهم نموده است.  خدمات نظر سنجی از طریق پیام کتبی شیوهء خیلی موثر جهت جمع آوری معلومات موثق از دور دست ترین نقاط کشور، بدون فرستادن کارکنان ساحوی برای جمع آوری معلومات، میباشد.  این شیوه ما را قادر میسازد تا نظرسنجی ها را در ظرف یک مدت کوتاه براه انداخته، تحلیل نموده و ارقام را سریعا محاسبه نموده و احصائیه ها را به تصامیم و اقدامات مبدل نمائیم.

از تاریخ ۲۶ فبروری تا ۲۸ فبروری ما دور اول نظر سنجی را آغاز نمودیم و توانستیم سمپل سایزی (نمونهء اندازه گیری) بیشتر از هفت هزار پاسخگو را از سراسر کشور حاصل نمائیم.  بعضی از معلومات  و نتایجی را که از یافته های این نظر سنجی ها تا کنون بدست آمده است، ضم این آگاهی میباشد.  تحلیل ها و يافته های بیشتری بصورت مقطعی به طرف های مورد علاقه بزودی شریک ساخته خواهد شد.

برای معلومات بیشتر و جهت دریافت معلومات کامل این نظر سنجی لطفا با ما تماس حاصل نمائید.  پیوست نظریات پاسخ دهند گان به این نظر سنجی را بشکل ناشناس  در AFSpeaks@  تویتر شریک و نشر مینماید.  بر علاوه در جریان هفتهء دوم مارچ معلومات کامل این نظر سنجی در وبسایت http://news.paywast.af  نشر گردیده و علاقمندان میتوانند معلومات دلخواه خویشرا در بین نتایج جمع آوری شده جستجو نمایند.

پیوست با ارایهء این چنین نظر سنجی ها، متعهد به همکاری با روند انتخابات آزاد و شفاف بوده  و سعی مینماید تا نظرات و صدای شهروندان افغان در جامعهء افغان و در سطح بین اللملی بازتاب یابد.

نتایج و یافته های اولیه درین صفحه قابل مشاهده میباشد.

برای معلومات بیشتر به ایمیل ذیل تماس حاصل نمائید:
آذر شیوا ضیآ
مسئول ارتباطات رسانهء پیوست