Monthly Archives: April 2011

راه اندازی خدمات پیام های کوتاه کتبی برای مشتریان عزیزی بانک

Written on , by

در ماه مارچ 2011،  پیوست  توافقنامه یی را با عزیزی بانک به امضا رسانید که بر مبنای  آن پیوست  هرگونه سپرده گذاری، برداشت، کریدت ودبت در حساب های مشتریان را توسط پیام های کوتاه کتبی یا اس ام اس به اطلاع مشتریان آن بانک می رساند. از آن زمان به بعد، این خدمت به مشتریان Continue Reading