Monthly Archives: August 2012

شد mBillionth پیوست برنده جایزه برتری

Written on , by

دست یابی به جایزه عالی mBillionth  در جولای 2012، نقطه عطف دیگری بود که پیوست به عنوان یکی از بهترین وپیش قدم ترین نهاد سرگرمی های تیلفون همراه در جنوب آسیا به آن نایل شد. رسیدن پیوست به مرحله رقابت های جهانی و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان یکی از بهترین شرکت های Continue Reading