پیوست توافقنامه یی را با تلویزیون خورشید به امضا رسانید

در سپتامبر 2012،  پیوست توافقنامه یی را با تلویزیون خورشید به امضا رسانید. بر اساس این توافقنامه، پیوست تلویزیون خورشید را کمک خواهد کرد که برنامه های معروف ومورد پسند خود را  به طور مستقیم به خانه های مردم توسعه دهد و نظرات بینندگان و مخاطبان خود را به طورزنده دریافت نماید. پیوست بینندگان تلویزیون خورشید را کمک خواهد کرد تا نظریات وپیشنهادات خود را توسط پیام کوتاه کتبی از طریق تیلفون همراه خود به شبکه ارسال نمایند. این پیام ها درحالی در نوار خبری شبکه پخش می شود که هنوز هم بحث ها جریان دارند. شبکه تلویزیون هم ممکن است این پیام ها را در طول پخش منعکس نموده و در مورد برخی از این نظریات سوالاتی از اعضای میزگرد ویا صاحب نظران شامل دربحث بپرسد. علاوه بر این، پیوست یکجا با  تلویزیون خورشید مشترکا سعی خواهند نمود که توسط مشارکت زنده بینندگان برنامه های مباحثاتی شبکه  را بیش از پیش پر جوش وخروش و سرگرم کننده بسازند.  بسیاری از این برنامه های مباحثاتی وتحلیلی  سوالات چند گزینه ای رابه مهمانان ومخاطبان در صالون و همچنین بینندگان در خانه ها مطرح می نماید تا ایشان نظرات و دیدگاه های خود را ابراز نمایند. در پایان هر برنامه، پیوست رای های مجموعی که بینندگان برای تایید و یا رد هر نظریه فرستاده اند را به شبکه یاد شده فراهم می کند.