Monthly Archives: November 2012

پیوست با رادیو ژوندون یک برنامه مشارکت راه اندازی نمود

Written on , by

 پیوست به تاریخ  27 نوامبر 2012  قرارداد همکاری را با رادیو ژوندون به امضا رساند. این مشارکت رادیو ژوندون را قادر می سازد که با استفاده از خدمات زنده پیوست در طول بحث های تعاملی ونمایش های گفت وشنودی  خود تبصره ها و نظرات شنوندگان خود را از طریق اس ام اس در همان کانال Continue Reading

را در دانشگاه کابل تحت پوشش قرار داد AIESEC پیوست محفل

Written on , by

به تاریخ 13-15 نوامبر، 2012 محصلین دانشگاه کابل کنفرانس سه روزه یی را  تحت عنوان کنفرانس” رهبران جوان” در یکی از صالون های این دانشگاه برگزار نمودند. در این کنفرانس، جوانان توجه خود را به مشکلات روزمره، ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، تلاش های صلح و چالش های افغانستان پس از سال 2014 متمرکز Continue Reading

همکاری پیوست با رادیو قویاش

Written on , by

بتاریخ 10 نوامبر2012، پیوست توافقنامه یی را با رادیو قویاش به امضا رسانید که به  این شبکه اجازه می دهد که از خدمات پیام 3 پیوست در مناطق استماعی خود استفاده نماید. مطابق به این قرارداد، این شبکه با بکارگیری خدمات پیام3  پیوست نظریات وآرای شنوندگان خود را از طریق اس ام اس از سراسر Continue Reading

پیوست از رادیو اصلاح حمایت می نماید

Written on , by

 پیوست قراردادی را به تاریخ 3 نوامبر 2012 با رادیو اصلاح به امضا رساند  که بر اساس آن شبکه رادیویی اصلاح در طول پخش برنامه های خود به  خدمات زنده پیوست دسترسی پیدا می نماید.  رادیو اصلاح  اولین رادیو اسلامی اختصاصی در افغانستان است که در ولایات کابل و ننگرهار در فرکانس 104.3 FM نشرات Continue Reading