وارد یک برنامه همکاری شد Youth FM پیوست با رادیو

 پیوست یک قرارداد همکاری را با رادیوجوانان اف ام  بتاریخ 4 فبروری 2013 در کابل به امضا رساند. بر اساس این قرارداد، رادیو جوانان اف ام با استفاده از خدمات زنده پیوست سوالات، انتقادات و پیشنهادات وآرای شنوندگان خود را از طریق اس ام اس درجریان پخش رویدادهای ورزشی و سرگرمی های دیگر دریافت خواهد نمود. این همکاری جدید شبکه رادیویی جوانان اف ام را قادر می سازد که برنامه های محبوب وشنیدنی خود را بیش از پیش  در میان جمعیت های جوانان پویا و رسانه ای  که به طور فزاینده ای با تیلفون های همراه خود با یکدیگر  ارسال ومرسول می نمایند گسترش دهد.

جوانان اف ام  یک رادیوی مردمی است که  بیشتر برنامه های خود را عمدتا بر جوانان تحصیل کرده شهری و نیمه شهری تمرکز داده است. جوانان FM یک ایستگاه رادیویی خصوصی است که نشرات خود را در سراسر کشور بالای یک فرکانس واحد یعنی 97.5 FM و در سراسر جهان از طریق وب سایت خود پخش می نماید. کلیه برنامه های جوانان  FMبه طور انحصاری  با صدای مجریان و نطاقان زن  به مستمیعین عمدتاٌ مرد  در مراکز عمده شهرهای افغانستان تقدیم میگردند. جوانان FM نیز برنامه های ورزشی ملی و بین المللی گسترده یی را تحت پوشش قرار داده و به شنوندگان تقدیم می نماید. در حال حاضر،  با پخش نشرات ماهواره ای خود، جوانان FM برنامه های خود را در داخل و اطراف چندین مرکز پرجمعیت شهری  کشور از جمله کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، جلال آباد، هلمند و سایر مناطق عمده شهری دیگر بدست نشر میسپارد.