Monthly Archives: March 2014

نتایج و یافته های جدیدی وسیعترین نظرسنجی با اس.ام. اس در مورد انتخابات ۱۳۹۳

Written on , by

۶ حمل ۱۳۹۳ پیوست اخیرا نظرسنجی وسیعی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در سرتاسرافغانستان براه انداخته است که سوالاتی ازمشترکین پیوست پرسیده شده که شامل، آیا آنها میدانند که چگونه در انتخابات ثبت نام نمایند، آیا آنها کارت رای دهی دارند، آیا آنها احساس میکنند که محل رای دهی آنها امن است Continue Reading

قرارداد همکاری پیوست با رادیو زمزمه

Written on , by

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را با رادیو زمزمه بتاریخ 8 مارچ 2014 به امضا رسانید. مبنی بر این قرارداد رادیو زمزمه در برنامه های “پولادرک” و “بهترین ها” از خدمات پیوست استفاده خواهد کرد.  رادیو زمزمه روی موج کوتاه FM 92.3 پخش میگردد که در میان قشر جوان شنونده های زیادی دارد. برنامه های Continue Reading

وسیعترین نظرسنجی سرتاسری انتخابات در افغانستان از طریق اس.ام.اس آغاز گردید

Written on , by

۵ مارچ، ۲۰۱۴ با کمتر از یکماه به فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، اهمیت اطمینان از روند باز دموکراتیک در سطوح مختلف جامعه و فراهم نمودن زمنیه ها برای آزادی بیان شهروندان افغان با استفاده از حقوق حراست شدهء شهروندان در قانون اساسی کشور، بیشتر محسوس میگردد. پیوست در حال حاضر از طریق شبکهء Continue Reading