قرارداد همکاری پیوست با رادیو زمزمه

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را با رادیو زمزمه بتاریخ 8 مارچ 2014 به امضا رسانید. مبنی بر این قرارداد رادیو زمزمه در برنامه های “پولادرک” و “بهترین ها” از خدمات پیوست استفاده خواهد کرد.  رادیو زمزمه روی موج کوتاه FM 92.3 پخش میگردد که در میان قشر جوان شنونده های زیادی دارد. برنامه های پولادرک و بهترین ها از جمله برنامه های مورد علاقهء جوانان میباشند. برنامۀ پولادرک یک برنامۀ ورزشی بوده که ورزشکاران در این برنامه دعوت میشوند. انتخاب مهمانان برنامه از جانب شنونده ها توسط ارسال رای از طریق پیوست ( پی لایف PayLive) صورت میگیرد.

برنامۀ بهترین ها برنامۀ جدیدی است که به معرفی بهترین ها در عرصه های مختلف مانند ورزش، نقاشی، نویسندگی، موسیقی و تکنالوژی میپردازد. در هر هفته سه تن از یک بخش به معرفی گرفته میشوند و بعدآ تاختم هفته شنوندگان با ارسال رای از طریق پیوست ( پی لایف PayLive) بهترینها را انتخاب نموده و در ختم سال همۀ این بهترینها به برنامۀ خاص نوروزی دعوت میشوند.

طی سال های متمادی خدمات پیوست از جانب بسیاری ازا رادیو ها و تلویزیون های داخل کشور تحت قراردادهای لازمه مورد استفاده قرار گرفته است.