Monthly Archives: August 2014

پیوست و تلویزیون خورشید برنامه جوایز رومی را برگذار مینمایند

Written on , by

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قراردادی را مبنی بر فرستادن آرا به برنامه “جوایز رومی” با تلویزیون خورشید به امضا رسانید. این برنامه برای نخستین بار در افغانستان برگذار میشود و هدف برنامه  قدردانی از هنرمندان، آوازخوانان، آهنگ سازان، شعرا و شرکت های ویدیو پرودکشن بوده و بتاریخ 5 سپتامبر سال جاری در تلویزیون خورشید ثبت Continue Reading