پیوست قرارداد مبنی بر همکاری های دو جانبه را با شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد به امضا رساند

شبکه ارتباطات همگانی پیوست  بتاریخ چهارم ماه می 2015 با شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد قرار داد همکاری دو جانبه را به امضا رسانید. بر اساس این قرارداد، شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد از خدمات پیام 1 شرکت پیوست، جهت ارسال پیام و ارایه معلومات در مورد وسایل و ماشین آلات زراعتی خود به گروپ های مشخصى از دهاقین و باغداران استفاده مینماید.

شرکت تجارتی صفت لعل زى، جهت ایجاد سهولت در کشت و کار دهاقین؛ وسایل و ماشین آلات زراعتی را وارد مینماید. این شرکت در چهار زون بشمول مرکز فعالیت دارد.

هدف از این قرارداد، همکاری دو جانبه ميان شرکت تجارتی و وارداتی صفت لعل زى و شبکه ارتباطات همگانی پیوست بوده كه  در نتیجهء آن، از یک طرف شرکت صفت لعل زى به راحتی میتواند پیام های خود را به گروپ های مورد نظر رسانیده، محصولات خود و نوعیت کار این محصولات را به مشتریان خاص به معرفی گرفته  و میزان فروشات خود را بالا ببردو از طرف دیگر به تعداد مشتریان پیوست افزوده میشود.

 خدمات پیام”یک” پیوست در واقع پیام یک جانبه بوده و درین نوع خدمات صرفأ دارنده یا مالک گروپ میتواند پیام خویش را به اعضای گروپ مشخص ارسال نماید؛  به گونه مثال: مشترکین می توانند در ارسال  اخبار، پیشکش های جدید، پیام های اضطراری، اعلانات، دعوت نامه ها، پیام های تبریکی، رساندن موضوعات مهم به کارمندان و غیره موارد از این پیشکش استفاده نمایند.  درین نوع خدمات اعضای گروپ قادر به فرستادن پیام به دارندهء گروپ نمیباشند.