Monthly Archives: September 2015

پیوست برنامه بول یا نرخ تبادله اسعار را برای مبایل های هوشمند راه اندازی نمود

Written on , by

شبکه ارتباطات همگانی پیوست به روز سه شنبه 25 سنبله  برابر با 15 سپتامبر2015 در نمایشگاه غذایی که در مرکز نمایشگاه افغانستان براه انداخته شده بود، محصول جدید خویش را به نام Bol App  به معرفی گرفت. بول برنامه نرخ تبادله اسعار میباشد که توسط شبکه ارتباطات همگانی پیوست طراحی شده و این خدمات در Continue Reading

همکاری پیوست در تطبیق پروژهء ثبات

Written on , by

به تاریخ 21 اکتوبر 2014 شبکه ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را با دفتر بین المللی ایکام (AECOM) جهت فراهم سازی سیستم پیام رسانی SMS در پروژه ثبات به امضا رسانید. پروژه ثبات یکی از پروژه های بزرگ دفتر بین المللی ایکام بوده که در ولایت هلمند جهت نزدیک ساختن مردم با والی و ولسوال Continue Reading