در بارهء ما

پیوست که یک شرکت تابع تمام عیار یو استرونکس می باشد یگانه سازمان ارتباطات همگانی افغانی است که جوایز مهمی را از مراجع مهم بین المللی  در یافت نموده است.  پیوست بحیث اولین شبکه ارتباطات همگانی مبتنی بر تیلیفون های همراه برای اولین بار به صورت رسمی  در سی ویکم ماه جنوری سال 2011 در افغانستان آغاز به فعالیت نمود. و اکنون دوسال پس ازتاسیس، پیوست با بیشتر از یک ملیون مشترک و با پیشی گرفتن از فیس بوک وتویتر بحیث بزرگ ترین شبکه ارتباطات همگانی در افغانستان عرض اندام نموده است

پیوست یگانه شرکت تکنالوجییکی در افغانستان است که به برنده شدن دو جایزه بسیار برجسته و فوق العاده از دو سازمان معتبر بین المللی در عرصه رقابت های مخابراتی و خدمات تیلیفون های همراه نایل آمد. پیوست اولین شرکت تکنالوجی افغانی بود که در ماه جولای سال 2012 جایزه ام بلیون جنوب آسیا را در رده تفریح و سرگرمی توسط موبایل حایز گردید. بدین منوال، پیوست بار دیگر در ماه دسامبر همان سال موفق به دریافت جایزه مانثن جنوب آسیاو آسیا-پسیفیک در رده تجارت و بازرگانی الکترونیک برای سال 2012 گردید. درعین زمان، پیوست نامزد نهایی سازمان “موبایل اکسیلنس اوارد” واقع کالیفورنیای امریکا در رده بهترین شرکت بین المللی دربخش خدمات ارزش افزوده تیلیفون های همراه گردید و درین کارزار با شرکت های چند ملیتی و چند ملیارد دالری در سطح جهان رقابت نمود و تا مرحله نهایی راه یافت.

تا امروز، پیوست در خط مقدم تکنالوجی ارتباطات همگانی ازطریق خدمات پیام های کوتاه کتبی در افغانستان به فعالیت ادامه داده و مقدار هنگفتی ازین پیام ها را به مشترکین عرضه نموده است که رقم آن تنها در سال 2011 به 500 ملیون پیام می رسد.  درحال حاضر، تقریبا سی در صد تمام پیام های کوتاه از طریق شبکه پیوست عبور می نماید که حدوداٌ یک ثلث بازار پیام های کوتاه در کشور را تشکیل میدهد. جالب اینکه، اکثریت مشترکین و استفاده کنندگان پیوست را طبقه با سوادو نیمه با سواد، محصلین پوهنتون ها، جوانان تحصیل کرده مسلکی، استاذان دانشگاه ها ومکاتب و اعضاای جامعه اکادیمیک تشکیل می دهد

هدف از تاسیس پیوست همانا وصل نمودن و پیوند مردم با یکدیگر می باشد چه این پیوند یکا یک باشد و یا دسته جمعی با اعضای گروپی از رفقا و هم ردیفان. این پیوند زمانی بوجود می آید که اشخاص خود گروپ ایجاد نمایند و یا به گروپهای موجود ملحق شوند. این گروپ ها به اعضای خود این امکان را می دهند که آیده ها، افکار، معلومات و تجارب خود را با سایر اعضای گروپ سهیم گرداند. این گروپ ها به مقامات ذی صلاح دولتی وادارات مستقل این امکان را می دهد که اطلاعات اظطراری را به اسرع وقت به اطلاع عموم اعضا برسانند. این خدمات بخاطری از اهمیت وموثریت خاص برخوردار هستند که در کشور ما فقط کمتر از پنج در صد مردم دسترسی به انترنیت دارند اما بیشتر از 65 در صد شهروندان مالک تیلفون های همراه میباشند