فرصت های شغلی

 فرصت های شغلی درپیوست

شرکت پیوست تقدیم کننده فرصت های مساویانه شغلی در افغانستان بوده و به دنبال بهترین استعدادهای می باشد که می خواهند به شکل نمونه کار ومدیریت نمایند. شیوه های استخدام  پیوست  برمبنای شایستگی ولیاقت استوار بوده و رقابت سختی را به همراه دارد. زیرا ما بهترین وشایسته ترین استعدادها را انتخاب می نماییم تا آنها بتوانند با سخت ترین چالش ها فراروی تکنالوجی مخابراتی و تیلفو ن همراه  در افغانستان مقابله نمایند. گاه گاهی، ما ممکن است نیاز به استخدام تعداد محدودی از متخصصان بسیار با استعداد باشیم که  به تیم همکاران ما بپیوندند. زیرا همه همکاران ما متشکل از اشخاص مسلکی ومستعد بوده که مدبرانه، خلاقانه وپرشورانه مصروف اجرأی وظایف خویش هستند. به منظور پیوستن به صفوف ما، شما باید این ارزش ها را در خود پرورش دهید زیرا کارکنان ما سختکوش، زحمت کش ، نتیجه گرا و به استانداردهای بلند اخلاقی آراسته هستند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعلانات کاریابی با ما به ایمل آدرس  hr@paywast.af در تماس شوید.

تقاضا نامه های شغلی به زودی.