نرخ اسعار با موبایل

 ارز یا سعر موبایلی پیوست

پیوست یک راه حل  سریع و قابل اعتماد را برای بانک ها، صرافان ارز، فراهم کنندگان خدمات پولی، تاجران مشغول در فعالیت های صادرات و واردات و به طور کلی جامعه تجاری فراهم می کند که بوسیله ان نرخ تبادله ارزها را درطول ساعات  کاری یعنی هشت صبح الی ساعت پنج بعد ازظهر وشش روز هفته در دسترس  هموطنان قرار می دهد. در طی این برنامه، پیوست روزانه معلومات مربوط به نرخ تبادله اسعار را از بازار گردآوری نموده و درذخیره معلوماتی خود انبار می نماید وسپس آنرا در زمان واقعی (به صورت فوری و آنی) تجزیه و تحلیل نموده ودر فواصل کوتاه زمانی یعنی در هر نیم ساعت یا  15 دقیقه دقیق ترین نرخ های اسعار را به بازار عرضه مینماید. هر یک از نرخ هایکه جدیداٌ عرضه میگردد، بازتاب دهننده آخرین وتازه ترین تغییرات و نوسانات در بازار ارز در کشور خواهد بود. آژانس های خبری، رادیوها، کانال های تلویزیونی، روزنامه ها، بانک ها، تهیه کنندگان خدمات   پولی و دیگر ادارات دولتی و خصوصی که با نرخ اسعار سروکار دارند (درصورت اشتراک منظم)  می توانند نرخ های یاد شده را آنا و به طور خودکار دریافت نمایند. دیگران می توانند به سادگی به پیوست اس ام اس ارسال نمایند  وآخرین نرخ ها را توسط موبایل دریافت نمایند.

برای به دست آوردن نرخهای اسعار،  به صفحه پیام تلفن همراه خود بروید، حرف T را بنویسید  و آن را به شماره 729 بفرستید، شما می توانید آخرین اطلاعات مربوط به نرخ تبادله ارز ها را بر روی تلفن همراه خود دریافت نمایید بدون اینکه خود را به رفتن به بازار زحمت دهید ویا باصراف ارزی تماس بگیرید.