پیوست برنامه بول یا نرخ تبادله اسعار را برای مبایل های هوشمند راه اندازی نمود

شبکه ارتباطات همگانی پیوست به روز سه شنبه 25 سنبله  برابر با 15 سپتامبر2015 در نمایشگاه غذایی که در مرکز نمایشگاه افغانستان براه انداخته شده بود، محصول جدید خویش را به نام Bol App  به معرفی گرفت. بول برنامه نرخ تبادله اسعار میباشد که توسط شبکه ارتباطات همگانی پیوست طراحی...
Read more

همکاری پیوست در تطبیق پروژهء ثبات

به تاریخ 21 اکتوبر 2014 شبکه ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را با دفتر بین المللی ایکام (AECOM) جهت فراهم سازی سیستم پیام رسانی SMS در پروژه ثبات به امضا رسانید. پروژه ثبات یکی از پروژه های بزرگ دفتر بین المللی ایکام بوده که در ولایت هلمند جهت نزدیک ساختن...
Read more

پیوست قرارداد مبنی بر همکاری های دو جانبه را با شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد به امضا رساند

شبکه ارتباطات همگانی پیوست  بتاریخ چهارم ماه می 2015 با شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد قرار داد همکاری دو جانبه را به امضا رسانید. بر اساس این قرارداد، شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد از خدمات پیام 1 شرکت پیوست، جهت ارسال پیام و ارایه معلومات در مورد وسایل...
Read more

پیوست با شرکت زراعتی پروان باستان قرارداد همکاری دو جانبه را به امضا رساند

شبکه ارتباطات همگانی پیوست  بتاریخ 26 اپریل 2015 با شرکت زراعتی پروان باستان قرار داد همکاری دو جانبه را به امضا رسانید. به اساس این قرارداد شرکت زراعتی پروان باستان از خدمات پیام 1 شرکت پیوست جهت ارسال پیام و ارایه معلومات در مورد تولید تخم های اصلاح شده بزری...
Read more

پیوست اولین مركز معلومات صحى در افغانستان را ایجاد نمود

شبکه ارتباطات همگانی پیوست بتاریخ اول دسمبر2013 تفاهم نامه ای را با وزارت صحت عامه جهموری اسلامی افغانستان به امضا رسانید. به اساس این تفاهم نامه، شبکه ارتباطات همگانی پیوست یک Call Center را به نام مرکزمعلومات صحی ایجاد نمود. این پروژه به حمایت مالی  GAVI  با نظارت و همآهنگی...
Read more

پیوست و تلویزیون خورشید برنامه جوایز رومی را برگذار مینمایند

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قراردادی را مبنی بر فرستادن آرا به برنامه “جوایز رومی” با تلویزیون خورشید به امضا رسانید. این برنامه برای نخستین بار در افغانستان برگذار میشود و هدف برنامه  قدردانی از هنرمندان، آوازخوانان، آهنگ سازان، شعرا و شرکت های ویدیو پرودکشن بوده و بتاریخ 5 سپتامبر سال...
Read more

دریافت نمود mHealth پیوست جایزهء نو آوری را در بخش

پیوست از بدو تاسیس تاکنون با نو آوری های جالب، مداوم مورد ستایش قرار گرفته وتقدیر نامه های مختلفی را از مجامع بین المللی دریافت نموده است. پیوست بزرگترین تامین کنندهء ارتباطات همگانی در افغانستان، در رقابت های mBillionth 2014 که در مورد اختراعات، نوآوری ها وابتکارات در بخش برنامه سازی های موبایل...
Read more

امضا قرارداد همکاری پیوست با رادیو سلام وطندار

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قرارداد های همکاری را با رادیو سلام وطندار در ماه حوت 1392 به امضا رسانید. تحت قرارداد اولی رادیو سلام وطندار از خدمات (پی اد PayAd)  استفاده نموده و اعلانات و اشتهارهای خویش را برای شنوندگان این رادیو ارسال میدارد. قرارداد دیگر پیوست با رادیو سلام وطندار...
Read more

نتایج و یافته های جدیدی وسیعترین نظرسنجی با اس.ام. اس در مورد انتخابات ۱۳۹۳

۶ حمل ۱۳۹۳ پیوست اخیرا نظرسنجی وسیعی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در سرتاسرافغانستان براه انداخته است که سوالاتی ازمشترکین پیوست پرسیده شده که شامل، آیا آنها میدانند که چگونه در انتخابات ثبت نام نمایند، آیا آنها کارت رای دهی دارند، آیا آنها احساس میکنند که محل...
Read more

قرارداد همکاری پیوست با رادیو زمزمه

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را با رادیو زمزمه بتاریخ 8 مارچ 2014 به امضا رسانید. مبنی بر این قرارداد رادیو زمزمه در برنامه های “پولادرک” و “بهترین ها” از خدمات پیوست استفاده خواهد کرد.  رادیو زمزمه روی موج کوتاه FM 92.3 پخش میگردد که در میان قشر جوان شنونده...
Read more