سایر خدمات

اطلاعیه های خطوط هوایی یا سمارت ترف

 آگهی های هواپیمایی یا سمارت ترف (SmarTrav) که یکی از مشهور ترین محصولات پیوست برای جامعه تجاری میباشد، یک راه حل سریع و ساده را برای خطوط هوایی، مقامات مسئول فرودگاه ها و آژانس های مسافرتی فراهم می نماید تا ایشان  مسافرین را از هر گونه تغییر در برنامه های پرواز، الگوهای پرواز، شرایط نامساعد آب و هوا، شرایط اضطراری فرودگاه وغیره اطلاع دهند. با استفاده از پیام های سمارت ترف پیوست، مسئولین خطوط هوایی می توانند به تمام مسافرین خود پیام های کوتاه گروهی بفرستند و فقط با یک فشار دکمه مسافرین را از هر گونه تغییر در برنامه های پرواز، لغو پرواز، حالت اضطراری، بسته شدن فرودگاه، وغیره مطلع سازند.

سمارت ترف خطوط هوایی و آژانس های مسافرتی را کمک خواهد کرد که برای جلوگیری از ازدحام غیر ضروری و ناراحتی مسافران و به خطر انداختن شهرت خود که گاهی در نتیجه عدم اطلاع قبلی به مسافرین صورت می گیرد آنان را اطلاع پیشگی بدهند تا ایشان بیجا به میدان هوایی نروند. خطوط هوایی و آژانس های مسافرتی می توانند از سمارت ترف حتی در اوقات عادی نیز استفاده نمایند و به مسافرین خود اطلاع بدهند که پروازهای شان تغیر نکرده و در اوقات معینه مطابق تقسیم اوقات صورت خواهد گرفت. لهذا، باید به آنها اطلاع داده شود که به اندازه کافی پیشتر از وقت پرواز های شان خاصتا در پروازهای بین المللی به میدان هوایی حاضر گردند تا پروازهای خود را از دست ندهند.

تثبیت هویت اصلی تولیدات

دنیای واقعی همیشه ایده آل نیست. افراد و گروههایی در جهان وجود دارند که عاید و درآمد آنها از راه جعل، تزویر و تقلب بدست می اید. برای جلوگیری از تقلب و استفاده از محصولات تقلبی، پیوست یک راه حل موثر برای کاربران، خورده فروشان و فروشندگان محصولات و تولیدات شرکت های نامدار جهان در افغانستان آماده نموده است. شما می توانید شماره شناسایی (VIN) تولیدات و محصولات  شرکت های نامدارجهان در افغانستان را به کود 729  ارسال وفورا یک پیام  تاییدیه مبنی بر واقعی بودن و یا تقلبی بودن تولید یاد شده را فورا بدست آورید. این کار مجرمین را از تکثیر، جعل و تقلب محصولات و تولیدات شرکت های مشهور در افغانستان باز می دارد. دفاتر نمایندگی و فروشندگان تولیدات شرکت های بزرگ و نامدار جهان در افغانستان مانند شرکت های موترفروشی، خرده فروشان  ونمایندگان شرکت های کمپیوتری، شرکت های دارویی، شرکت های تولید کننده تیلفون های همراه، تلویزیون و نمایندگی های مجاز فروش تولیدات الکترونیک، وغیره باید از راه حل پیوست برای جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از محصولات شرکت های مربوطه خود استفاده کنند. شرکت هایی که با پیوست قرارداد امضا مینمایند می توانند به طور  خودکار با دیتابیز یا انبار معلوماتی پیوست وصل گردند و مشتریان این شرکت ها می توانند تایید صحت وسقم محصولات و تولیدات خود را به سادگی و با فرستادن شماره VIN  آن به کود 729 دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با نمایندگان خدمات مشتریان پیوست درشماره های تیلفون:  729 729 707 یا 729 729 789  تماس بگیرید و یا به صفحه انترنیتی www.paywast.af/contact وارد گردید.