خدمات

 محصولات و خدمات  پیوست

پیوست انواع مختلفی از محصولات و خدمات مناسب را ارائه می نماید که پاسخگوی نیازهای افراد، خانواده ها، سازمان های خصوصی و دولتی می باشد.  این خدمات به صورت کلی شامل پیوست، پیام  و پی اد می باشد. پیوست درعین اینکه نام شرکت پیوست می باشد نام یکی ازخدمات همگانی این شرکت نیز می باشد که افراد، دوستان و اعضای خانواده  ها را باهم وصل می نماید. اما، خدمات پیام برای تامین نیازهای سازمان های کوچک، متوسط ​​و بزرگ که جهت رسیدن به مشتریان، اعضاء و وابستگان شان بطور منظم ارسال و مرسول می نمایند عیار گردیده است. با این حال، پی اد برای سازمان های بزرگی که با مشتریان، اعضا و جمعیت های بزرگی از مردم بگونه جمعی پیام ها و اطلاعات میفرستند در نظر گرفته شده است. هر کدام از این خدمات زیر دسته ها  ویا زیر عنوانی های دارند که به خاطر تامین نیاز های خاص تعداد زیادی از شرکت های تجارتی، سازمان های غیر دولتی، جوامع مدنی، و دیگر سازمان های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده اند.

علاوه بر این، هر یک از این خدمات  به زیر دسته های مختلف تقسیم شده اند. برای مثال، خدمات پیوست به چهار زیر دسته دیگر از قبیل رایگان، ارزان، فراوان و بیکران تقسیم شده اند. به همینگونه،  خدمات گروه های پیوست به کتگوری های دیگری مانند  گروه های خصوصی پیوست، گروه های عمومی پیوست، گروه های  یکطرفه و گروه های دو طرفه پیوست تقسیم شده اند.

به همین طور،  پیام نیز دارای سه زیر دسته از خدمات، مانند پیام یک ( Payam1)، پیام دو (Payam2)  و پیام سه (Payam3) می باشد.  هر کدام ازین زیر دسته (زیرشاخه ها)  دارای خصوصیت های متمایز و ویژگی های سازگاری و وفق پذیری منحصر به فرد خود می باشد.