پیام

درصورتیکه شما یک سازمان یا شرکت بزرگ ودارای صد ها ویا احتمالا هزار ها عضو، کارمند ویا مشتری بوده باشید چگونه می توانید با اعضاء، کارمندان ومشتریان خود تماس برقرار نمایید؟ آیا شما با آنها با همان اسلوب های سابقه یعنی خط و کتابت ویا تیلیفون تماس می گیرید و یا ترجیح می دهید که باتمام ایشان آناٌ ازطریق اس ام اس در تماس شوید؟  هر سه وسیله ارسال ومرسول در افغانستان یعنی خط وکتابت، تیلفون وایمیل (سیستم ارسال ومرسول برقی) محدودیت های خود را  دارا می باشد. البته، ازجمله این سه وسیله، ارسال ومرسول الکترونیک یا ایمیل در دنیای امروزی از جمله سریع ترین وموثر ترین وسیله  تماس به شمار می رود اما در کشور ما فقط کمتر از پنج درصد نفوس دسترسی به انترنیت و ایمیل دارند. بر خلاف،  بیش از 60 درصد شهروندان کشور دسترسی به تیلیفون های همراه دارند. ازینرو، تماس از طریق اس ام اس موثر ترین وسیله ارسال ومرسول در کشور به شمار می رود

پیام راه آسان تماس گرفتن را به شما وگروپ بازاریابی شما ارائه می نماید که به وسیله آن شما می توانید با افراد و یا گروپ های مورد نظر تان تماس برقرار نموده وازطریق اس ام اس ارسال ومرسول نمایید.  پیام شما را قادر می سازد که با همکاران، کارمندان و مشتریان خویش هروقتیکه خواسته باشید وصل  شوید چه شما در خانه باشید و یا در حال مسافرت  

پیام به مقصد کمک برای سازمان های خورد، متوسط و بزرگ دیزاین شده است خواه این سازمان ها دولتی بوده باشند، یا تجارتی  و یا مصروف خدمات رفاه اجتماعی. سازمانهای نظیر شهرداری ها، تصدی های بزرگ تجارتی، دانشگاه ها، ادارات خورده اعتبارات، بانک ها، نهاد های جامعه مدنی، خطوط هوایی و ادارات فراهم کننده خدمات اظطراری هر کدام می توانند بالا ترین مقدار استفاده را از خدمات گروپ های پیام حاصل نمایند

اگر شما سازمان هستید با تعداد پنجاه نفر کارمند ویا بالاتر، پیام بهترین انتخاب برای شماست زیرا ساختار گروپ های پیوست اجازه بیشتر از پنجاه عضو را نمی دهد. لهذا، استفاده از پیام سریع ترین وکم مصرف ترین اسلوب برای تماس گرفتن با تعداد دلخواه از کارمندان واعضای سازمان شماست که می توان آن را با فرستادن یک پیام کوتاه کتبی بر قرار نمود. ضرورت واهمیت پیام خاصتا در هنگام حالات اضطراری بیشتر احساس می گردد. مثلا، خطوط هوایی می توانند با فرستادن یک پیام کوتاه تمام مشتریان شان را از ملغی شدن یک پرواز و یا تاخیر آن اطلاع بدهند.  به همین ترتیب، بانکها می توانند که با ارسال  پیام های کوتاه  تمام مشتریان و حساب داران را از تولیدات جدید خود مطلع سازند و یا به آنان تفهیم نمایند که چگونه از خدمات بانکداری آنلاین ویا خدمات بانکداری توسط تیلیفون های همراه استفاده نمایند و یا از یک تولید بانکی به تولید دیگر تغیر گزینش نمایند. همچنان، دانشگاه ها می توانند محصلین خود را از تغیرات احتمالی در تقسیم اوقات سمستر ها، رخصتی های زمستانی و یا اجلاس عمومی دانشجویان اطلاع بدهند

[wppa type=”slide” album=”2″][/wppa]