Monthly Archives: July 2012

همکاری پیوست با برنامه های متعدد تلویزیون سبا

Written on , by

پیوست  در ماه جولای سال 2012 توافقنامه همکاری متقابل را با تلویزیون سبا به امضا رساند. بر اساس این توافقنامه، پیوست تلویزیون سبا را کمک خواهد کرد تا درجریان پخش برنامه های محبوب وپر دیدنی خود که  به صورت روزانه پخش می شود، نظریات مردم را به صورت زنده ومستقیم دریافت نموده و بازتاب دهد. Continue Reading